Lilly Academy

Logga in på Lilly Academy

ADHD på Lilly Academy

På denna sida kan du som sjukvårdspersonal lära dig mer om terapiområdet ADHD. Du kan bland annat titta på videoföreläsningar, ta del av olika verktyg för vården, hitta/ladda ner information till dig som sjukvårdspersonal eller patientinformation till dina patienter.

Information om ADHD och behandling

Hitta/ladda ner information om ADHD, behandling och om Strattera. Ta del av slide-kits inom diagnostik, icke-farmakologisk behandling.

ADHD och behandling

Videoföreläsningar inom ADHD

Ta del av videoföreläsning inom området ADHD. Bland annat kan du se kortare videoföreläsningar om de farmakologiska aspekterna av ADHD-läkemedel men också videoföreläsningar som belyser funktion och livskvalitet.

Videoföreläsningar inom ADHD

Information till din patient

Har kan du hitta/ladda ner informationsmaterial kan delas med patienter som förskrivits Strattera.

Patientinformation inom ADHD