Lilly Academy

Logga in på Lilly Academy

Våra läkemedel


Cancer

Dermatologi

 • Taltz® (ixekizumab), förfylld injektionspenna och förfylld spruta fass.se

Diabetes

 • Abasaglar® (insulin glargin), KwikPen™ och cylinderampull  fass.se
 • Humalog® (insulin lispro), KwikPen™, injektionsflaska och cylinderampull fass.se
 • Humalog® (insulin lispro) 200 enheter/ml, KwikPen™  fass.se
 • Humalog® Mix25 (insulin lispro), KwikPen™, injektionsflaska och cylinderampull fass.se
 • Humalog® Mix50 (insulin lispro), KwikPen™ och cylinderampull  fass.se
 • Humulin® NPH (humaninsulin), KwikPen™, injektionsflaska och cylinderampull fass.se
 • Humulin® Regular (humaninsulin), injektionsflaska och cylinderampull fass.se
 • Trulicity® (dulaglutid) förfylld injektionspenna fass.se

 

Erektil Dysfunktion samt Benign prostatahyperplasi (BPH, godartad prostataförstoring)

 • Cialis® 5 mg (tadalafil) fass.se

Hjärta-kärl

Nervsystemet (depression, schizofreni, bipolär sjukdom, ADHD, generaliserat ångestsyndrom, smärtsam diabetesneuropati (hos vuxna))

Osteoporos (benskörhet)

 • Forsteo® (teriparatid) förfylld injektionspenna fass.se

Tillväxtstörningar

Urininkontinens

 • * Lilly är innehavare av godkännandet för försäljning (MAH) men antingen marknadsförs eller säljs denna produkt i samverkan med någon annan.
 • ** Lilly är inte innehavare av godkännandet för försäljning (MAH) men marknadsför, säljer eller distribuerar denna produkt.
 • *** Lilly är innehavare av godkännandet för försäljning (MAH), men marknadsför inte denna produkt.