Lilly Academy

Logga in på Lilly Academy

Insulinsimulatorn från Lilly Diabetes

Insulinsimulatorn är ett interaktivt och pedagogiskt verktyg som kan öka förståelsen för insulinbehandling. Med Insulinsimulatorn kan du behandla fiktiva patienter med insulin. Ställ in insulindos och följ hur din patient kan få högt blodsocker, lågt blodsocker och till slut nå ett bra glukosvärde.

Vad är och vad innehåller Insulinsimulatorn?

I Insulinsimulatorn kan du välja mellan ett flertal olika fiktiva patienter med typ 2-diabetes som antingen behöver påbörja insulinbehandling eller som behöver justera sin insulinregim. För en del patienter skulle man kunna överväga annan typ av behandling, men i Insulinsimulatorn är det bara insulin som gäller.

När du valt en patient kan du ställa in personliga behandlingsmål, välja insulinregim, välja antal blodsocker-mätningar och bestämma grad av fysisk aktivitet. Med hjälp av Insulinsimulatorn kan du få en ökad förståelse för hur olika insulinregimer fungerar och för hur ofta blodsockret bör mätas utifrån den insulinregim som valts. Lycka till med simulerandet!

Starta Insulinsimulatorn


Här kan du se exempel på vad Insulinsimulatorn innehåller

Du kan klicka på bilden för att förstora den.

  • Diabetes Insulinsimulatorn - patienter
  • Diabetes Insulinsimulatorn - behandling
  • Diabetes Insulinsimulatorn - aktivitet
  • Diabetes Insulinsimulatorn - regimerDu hittar mer från Lilly Diabetes här:

Mer inom diabetes Mer inom behandling