Lilly Academy

Logg inn

Velkommen til Lilly Academy

Lilly Academy inneholder pedagogiskeverktøy, ekspertintervjuer, forelesninger, brosjyrer og annen informasjon for leger, sykepleiere og helsepersonell, innen terapiområdene ADHD, diabetes, osteoporose, urologi, schizofreni og onkologi, hvor Lilly har legemidler

Forsteo image

Nytt informasjonsmateriell for ungdom og unge voksne med type 1 diabetes

Nå finnes det 11 ulike brosjyrer med informasjon om temaer som trening, reise, sex, prevensjon, skole, rusmidler, årskontroll og overgang fra barn til voksen. Brosjyrene er forfattet av eksperter innenfor behandling av type 1 diabetes i hele Norge.

Hvilket terapeutisk område er du interessert i?

Se nyheter, oppdateringer og innhold fra hvert terapiområde ved å klikke på en av knappene.

Forsteo image

Olumiant (baricitinib) godkjent i Norge

Olumiant er tilgjengelig i Norge fra mandag 15. mai 2017. Olumiant er en selektiv og reversibel Janus-kinase, JAK1 og JAK 2 hemmer som modulerer inflammasjonen ved revmatoid artritt. Olumiant tas som én tablett daglig i monoterapi eller i kombinasjon med MTX. I en direkte sammenlignende studie mot Humira® (adalimumab) + MTX viser Olumiant + MTX signifikant bedre effekt ved flere effektmål.

Olumiant er godkjent til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller som er intolerante ovefor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs). Olumiant kan brukes i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat (MTX).

Forsteo image

FORSTEO OPPSTARTSETT

Når du skal starte opp med Forsteo til din pasient, er det praktisk å ha et startsett. Dette innholder frysebag, kjøleelementer, boks til Forsteo penn og informasjonsmateriell. Startsettet kan du bestille her og få det tilsendt kostnadsfritt.